Voorkomen is beter. 


Kerkhulpverlening kan bij nieuwbouw en bij verbouw meekijken op het aspect van veiligheid, volgens de huidige wet- en regelgeving. Kerkhulpverlening dient u graag met advies, zonodig met een schriftelijk rapport. 


Ook hier geldt: voorkomen is beter dan problemen achteraf te moeten oplossen.