U wilt dat iedereen een veilige plek heeft in uw gebouw.
Dat bevordert het vertrouwen, uw bezoekers weten zich bij elke activiteit veilig in uw gebouw.


De Risico Inventarisatie & Evaluatie en het calamiteitenplan zijn een wettelijke verplichting. 
In een RI&E staat opgeschreven hoe het er voor staat met de veiligheid. De RI&E wordt door Kerkhulpverlening in samenwerking met u opgesteld.


Die inventarisatie is objectief kritisch en wordt volgens de geldende wetgeving gewogen. De weging resulteert in een plan van aanpak waarin de verbeterpunten worden geformuleerd.

Daarnaast worden uw gebouw en de activiteiten periodiek opnieuw beoordeeld. Ook daarin is Kerkhulpverlening dienstbaar door het objectief uit te voeren.