Veiligheid. Een absolute voorwaarde voor elke organisatie. 


Veiligheid kunt u vergroten door de risico’s te beheersen. Door niets over het hoofd te zien. Het is goed om te weten wat er allemaal in uw organisatie gebeurt, te wegen wat de risico’s daarbij zijn, te werken aan het vermijden daarvan, en om te waken voor onveilige situaties en gewoonten. 


Veiligheidskunde is een vak; u kunt dit gerust aan ons overlaten. 

De invulling van de veiligheid in uw gebouw, en het beheersen van restrisico's spelen een belangrijke rol. Daar gaat het om als wij de situatie in uw gebouw wegen. 

Natuurlijk is het mogelijk om, strikt volgens de Arbo wet- en regelgeving, te voldoen aan de minimum eisen die worden gesteld. Dan heeft u, technisch gezien, het nodige gedaan om de veiligheid in uw kerkgebouw te waarborgen.


Maar in uw organisatie zult u maatwerk moeten toepassen om veiligheid te garanderen. Want v
eiligheid gaat een stap verder dan regels, omdat elke situatie anders is.

 

Wij vinden het belangrijk dat u zich bewust bent van de aanwezige risico's, en wij helpen u actie te ondernemen.


Voorkomen is beter dan genezen!uw veiligheid


onze zorg