Daar is het veilig, toch? U bent er voor elkaar, en met elkaar. 

Niet alleen tijdens vieringen, diensten en samenkomsten, er zijn vast meer activiteiten. 
Kringen, celgroepen, soos, catechisatie, vereniging, een receptie, vergadering, of zelfs een synode.  
Of u verhuurt uw gebouw aan een andere gemeente, een vereniging, een zangkoor of een politiek partijbestuur.

 
Kortom, er gebeurt nogal wat in uw gebouw. 
Hoe regelt u dat met de veiligheid tijdens al die verschillende activiteiten?

Helaas bent u er niet met de bekende vraag: "Is er een dokter in de zaal?" als er iets gebeurt. Calamiteiten (ongeval, letsel, brand, of plotselinge ziekte) kun je niet op voorhand uitsluiten, het gaat er om dat u de gevolgen daarvan zoveel mogelijk kunt beperken. Dat heet in vaktermen: het beheersen van restrisico's.

In verreweg de meeste gevallen is een organisatie - dat kan ook uw gemeente zijn - zich niet voldoende bewust van de aanwezige risico's. Daarvoor heeft u een objectieve kijk van buiten nodig, zodat u kunt vertrouwen op onafhankelijk advies.

Kerkhulpverlening is niet alleen thuis in veiligheid, maar ook in de kerk. 
Bekend met het kerkelijk leven en ervaren met alle voorkomende activiteiten, van viering tot synode.

ontzorgen

is

óók

zorgenneem contact op

voor meer info

of een offerte